Životopis

Miloš Kundrát se narodil v roce 1982 v Třebíči na jižní Moravě do hudebně založené rodiny. Vliv hudebního zázemí se silně podepisuje na jeho životních krocích, ale i na celkovém smyšlení a vnímání důležitosti hudby v životě člověka. Při studiu základní školy se v roce 1993 přihlašuje do pěveckého sboru, kde se postupně propracovává od sborových partů až k sólovým výstupům. Rovněž v tomto roce začíná navštěvovat základní uměleckou školu, kde se intenzivně věnuje hře na piano a své hudební znalosti, které získal od svého otce, rozšiřuje v hudební nauce. Ve svém volném čase se věnuje hře na kytaru a na bíci v šlépějích svého otce. Již při studiu střední školy se v roce 1998 setkává s prvním hraním na diskotékách. Postupně se propracovává na rezidentní místa větších diskoték a zájem projevují pořadatelé plesů nejen pro účinkování za mixážním pultem ale i na pozici moderátora.

V roce 2001 dokončuje studium na všeobecném gymnáziu a úspěšně skládá přijímací zkoušky na vysokou školu, kterou zakončuje státní zkouškou a titulem Ing. Svou první svatbu jako DJ odehrává v roce 2008 v Třebíči. V roce 2009 se natrvalo přesouvá do Brna a své nabité znalosti v oblasti informačních a databázových systému začíná rozvíjet v brněnské společnosti zabývající se vývojem rezervačních a ekonomických software pro cestovní kanceláře.

V roce 2011 jako zpěvák vstupuje do hudební skupiny Rookies a plně se začíná věnovat sólovému zpěvu. Aby svůj pěvecký um ještě více podpořil, využívá možností velkého města a navštěvuje několik pěveckých průprav pod zkušenými lektory zpěvu. Se skupinou ročně odzpívá desítky společenských akcí - firemní akce, plesy, svatby a pouťové zábavy. Nadále se plně věnuje svatebním produkcím a firemním večírkům.

V roce 2013 odchází z prvního zaměstnání s vidinou hlubšího osobního rozvoje a připojuje se k týmu vývojářů a analytiků v Institutu biostatistiky a analýz při Masarykově univerzitě spravující lékařská data onkologických pacientů. Od dubna 2018 dále působí v Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky na pozici databázového analytika. Na těchto pozicích působí dodnes.

Jako svatební diskžokej nadále věnuje nemálo času sledování nových svatebních trendů a v roce 2017 rozšiřuje svou nabídku o další žádané služby - karaoke a videoprojekci. Na přelomu roků 2021/2022 modernizuje zvukovou a světelnou techniku, jelikož jako muzikant lpí na vysoké kvalitě přednesu reprodukované hudby. Novomanželům dává velký prostor pro jejich vlastní představu a požadavky, podle kterých své působení na svatbách vždy maximálně přizpůsobuje. Do dnešního dne odjezdil po svatbách tisíce kilometrů po celé České republice a měl možnost svůj cit pro hudbu prezentovat i na svatbách konaných v zahraničí.